fbpx

Temetési költségek

Pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a temetés számlával igazolt költségeire is felhasználható az önsegélyező pénztári megtakarítás.

Elszámolható termékek/szolgáltatások:

 • temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés díja
 • elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítésének díja
 • temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás díja
 • búcsúztatás díja
 • sírba helyezés díja
 • halottszállítás díja
 • hamvasztás és az urnakiadás díj
 • urnaelhelyezés díja
 • virágok, koszorúk, díszítés díja
 • hirdetés, közzététel díja
 • búcsúztatás, zene, prezentáció díja
 • hagyományos földbe temetés sírhelydíja
 • hamvasztásos elhelyezések sírhelydíja
 • temető-fenntartási hozzájárulás díja
 • halotthűtők igénybevételi díja
 • exkluzív termek igénybevételi díja
 • külső ravatal igénybevételi díja
 • üzemeltető szakszemélyzet díja
 • hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai
 • exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása
 • elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • luxuskivitelű halottszállító gépjármű
 • egyéb temetkezéssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatás vagy termék értékesítése

 

Összeg:

A benyújtott számlák alapján, de maximum 1.000.000Ft

 

Ki igényelheti:

A pénztártag és kedvezményezettje

 

Igényléskor benyújtandó iratok:

 • Szolgáltatás igénylőlap – Temetés,
 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában,
 • a temetés költségeit igazoló, a pénztártag vagy kedvezményezettje nevére kiállított és teljesített eredeti számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában.

 

Várakozási idő:

Az egyéni számlán jóváírt egyéni vagy munkáltatói tagdíjbefizetésnek 180 napig kamatoznia kell, mielőtt kifizetésre kerülhet ezen szolgáltatás.

A munkáltatótól célzott szolgáltatásra kapott támogatás, valamint a befizetések után járó adókedvezmény és hozam várakozási idő nélkül, a befizetést követően azonnal kiutalható.