fbpx

Tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély

Az ingatlanunkban keletkező tűz- és elemi károk nagy gondot okozhatnak, akkor is ha biztosítottuk ingatlanunkat. A Pénztár egy ilyen esemény bekövetkezésekor igyekszik enyhíteni a károkat.

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.
Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

Keretösszeg:

Kárérték alapján, de maximum 250.000Ft/káresemény.

Várakozási idő:

A Pénztárhoz csatlakozást követően az első 10.000 Ft tagdíj vagy támogatás befizetéstől számított 1 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Felhasználható:

Minden tagdíjfizető Pénztártagnak jár, annak is, aki a többi Őrangyal szolgáltatásra nem regisztrált, annak különdíját nem fizeti.

Minden olyan vagyoni kár esetén, mely a pénztártag lakó ingatlanjában keletkezik, és amelynek az okozója

  • tűz,
  • robbanás,
  • vihar,
  • a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,
  • atomenergia,
  • talajsüllyedés és földrengés.

Igényléskor benyújtandó iratok:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Tűz- és elemi kár
  • Az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kiállított igazoló szakértői jelentés másolata
  • A kárszakértői felmérés eredményét vagy a helyreállítás költségeit igazoló számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 30 nap azok Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában. Ha a pénztártag számlával, (adásvételi) szerződéssel tudja igazolni a megsemmisült értéket, úgy a kárszakértői felmérést – ha az igazgatótanács nem határoz másképp – nem szükséges elvégezni.

Igénylés határideje:

A tűz- és elemi kár bekövetkezését követő 30 nap.