fbpx

Óvoda

Óvodába járó gyermek, unoka esetén a gyermekkel kapcsolatos legfontosabb költségek, úgymint ruházat, tankönyv, tanszer, elszámolható, így adónkból tudjuk leírni a gyermeknevelés költségeit.

Elszámolható termékek:

  • ruházat
  • tanszer
  • tankönyv

 

Ki igényelheti:

A pénztártagon kívül a házastárs, a családi pótlékra jogosult szülő szülei (nagyszülők)  vagy gyermeke(i) is

 

Maximum összeg:

2021-ben 167.400 Ft gyermekenként.

 

Igényléskor benyújtandó iratok:

  • Szolgáltatás igénylőlap – Óvoda / iskola / középiskola,
  • óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás, melyet tanévenként az első igénybejelentéskor kell benyújtani és amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában,
  • a Magyar Államkincstár által kiállított a családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás másolata, vagy a folyósítás megtörténtét igazoló bizonylat, melyet tanévenként az első igénybejelentéskor kell benyújtani, és amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában.

 

Folyósításhoz benyújtandó iratok:

  • a vásárolt termékek tételes felsorolását tartalmazó a családi pótlékra jogosult pénztártag vagy kedvezményezettje nevére kiállított és teljesített eredeti számlá(k), amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezés időpontjában. A vonatkozó jogszabály értelmében a június 30. – augusztus 15. között kiállított számlák nem elszámolhatóak.

A számlakibocsátónak nem szükséges szerződött szolgáltatónak lennie, bármelyik üzletben kapott számla elszámolható

 

Várakozási idő:

Az egyéni számlán jóváírt egyéni vagy munkáltatói tagdíjbefizetésnek 180 napig kamatoznia kell, mielőtt kifizetésre kerülhet ezen szolgáltatás.

A munkáltatótól célzott szolgáltatásra kapott támogatás, valamint a befizetések után járó adókedvezmény és hozam várakozási idő nélkül, a befizetést követően azonnal kiutalható.