fbpx

60 napot meghaladó táppénz

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártag összefüggő 60 naptári napot meghaladó keresőképtelensége esetén nyújtott szolgáltatás, ha e betegsége kapcsán más jelen szabályzatban felsorolt szolgáltatásban nem részesült.

A szolgáltatás összege a táppénz 61. naptól kezdődő dátumától kerül megállapításra, a kiesett jövedelem, de maximum a keretösszeg mértékéig.

Törthónap esetén, a táppénzes napok arányában időarányosan kerül megállapításra a szolgáltatás összege.

A Pénztártag táppénz jogosultsága lehet a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásba bevont Kedvezményezettjének betegsége miatt is.

Keretösszeg:

6 hónapon keresztül 50.000 Ft/hó, de max. a jövedelemcsökkenés mértékéig.

A Pénztár által folyósított havi szolgáltatási összeg nem haladhatja meg a havi jövedelemkiesés mértékét.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Folyósítás időtartama:

6 hónapon keresztül, vagy a táppénz végéig (amelyik előbb következik be).

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – 60 napot meghaladó táppénz
  • Táppénz nyilatkozat
  • Orvosi igazolás keresőképtelenségről
  • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről vagy Nyilatkozat táppénz kiegészítéshez nyomtatvány.

Igénylés határideje:

A táppénz kezdő napjától számított 90 nap.

Folyósítás dokumentumai:

  • Orvosi igazolás keresőképtelenségről az elszámolni kívánt időszakra

Kizárás, mentesülés:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a táppénz időszakának akár egy része az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be, továbbá ha a táppénz a terhesség-szülés miatt vagy a veszélyeztetett terhesség miatt következett be.