fbpx

Baleseti rokkantság

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártagnak kockázatviselés időtartamán belül bekövetkező balesete miatti, legkésőbb a balesettől számított 12 hónapon belül kialakult, állandó egészségkárosodása, baleseti rokkantsága esetén nyújtott szolgáltatás.

Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi működőképesség-csökkenés, amely a mindennapi életvitelt akadályozza.

A jelen feltételek szerint állandó az egészségkárosodás abban az esetben, ha a biztosított egészségi állapota orvosilag kialakultnak, stabilnak tekintendő. A megállapítás során a munkaképesség megváltozása és/vagy sporttevékenység feladása nem jogosít szolgáltatásra.

A Pénztártag életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, különösen vakvezető kutyával, kerekesszékkel kapcsolatos költség, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítások költségeiről kiállított számlák alapján. A lakókörnyezet átalakítása különösen: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beépítése.

A Pénztár a rokkantság bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a balesetből eredő egészségügyi állapotváltozás, illetve rokkantság megállapítására. A Pénztár a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely a baleseti rokkantság bekövetkezésének igazolásához, illetve a szolgáltatásra kifizetendő összeg mértékének meghatározásához szükséges. A baleset bekövetkezését a Pénztártagnak, illetve a kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A baleseti rokkantság bekövetkezése esetén annak bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, kórismérvek, leletek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a szolgáltatás jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének joga van a rokkantság igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy igényét érvényesíthesse.

Keretösszeg:

A szolgáltatás maximális összege 3.000.000 Ft.

A baleseti rokkantság bekövetkezése esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló keretösszegnek az állandó egészségkárosodás mértékével azonos százaléka kerül kifizetésre.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 1 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Folyósítás időtartama:

A jogosultság megállapítását követő 120 napon belül meg kell igényelni. A balesettől számított 24 hónapon belül lehet számlákkal alátámasztott költségek megtérítését kérni.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Baleseti rokkantság
  • A baleseti rokkantságra jogosultságot igazoló azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják
  • A Pénztártag életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítások költségeiről kiállított számlák

Igénylés határideje:

A rokkantság megállapítását követő 30 nap.

Kizárás:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a baleseti rokkantság alapjául szolgáló baleset az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.