fbpx

Baleseti segély

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Baleseti segély szolgáltatásra jogosult a Pénztártag ha a kockázatviselés időtartamán belül balesetből eredően tartósan megváltozik munkaképessége, vagy egészségkárosodása és ez az állapotváltozás legalább 33%-os változás a baleset előtti állapothoz képest, valamint a baleset időpontjától számítva 12 hónapon belül bekövetkezik és az alábbi ellátások valamelyikére vonatkozó jogosultságot 120 napon belül bejelenti a Pénztárnak.

Baleseti segélyt igényelhet, aki a baleset következtében az alábbi juttatásokban részesül (továbbiakban: baleseti ellátás):

  • rehabilitációs ellátás
  • rokkantsági ellátás
  • baleseti járadék
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
  • bányászdolgozók egészségkárosodási járuléka
  • ápolási díj

A Pénztár a baleseti segély megállapításához azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak annak bizonyítására. A Pénztár a szolgáltatás teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely az esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A baleseti segélyre jogosultságot a Pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A baleseti segély bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a Pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek joga van a baleseti segélyre való jogosultság igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy igényét érvényesíthesse.

Feltétele az, hogy a Pénztártag vagy Őrangyal kedvezményezettje baleseti ellátást kapjon. A Pénztár által folyósított összeg nem haladhatja meg a baleseti ellátás összegét.

Keretösszeg:

6 hónapon keresztül, 50.000 Ft/hó, de max. a jövedelemcsökkenés mértékéig.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 1 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Folyósítás időtartama:

6 hónapon keresztül.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Baleseti segély
  • Igazolás a fenti juttatások tényéről
  • A baleseti segélyre jogosultságot igazoló azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják.
  • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről.

Igénylés határideje:

A fent felsorolt juttatások megállapítását követő 30 nap.

Kizárás:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a baleseti segély alapjául szolgáló baleset az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.