fbpx

Csonttörés

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a Pénztártag akaratán kívül olyan balesetet szenved, melynek következménye csonttörés. Fogak és fogpótlások sérülésére, repedésére, törésére, valamint a veleszületett vagy patológiás csontrendszeri rendellenességből származó törésre nem terjed ki. A megemelés, rándulás, csontrepedés, zúzódás nem jogosít szolgáltatás igénylésre.

A Pénztár figyelembe veszi a csonttörés súlyosságát és a csont jelentőségét. Ennek megfelelően három kategóriát határoz meg:
 

  Egyszerűbb csont* Végtag csont** Kiemelt testtájéki csont***
Csonttörés (fractura) 8% 20% 50%
Súlyos csonttörés (nyílt, darabos, sorozattörés) 15% 50% 100%

 

* egyszerűbb csont: ujj, hüvelykujj, lábujj, nagy lábujj, borda, szegycsont, orr
** végtag csont: kulcscsont, lapocka, felkarcsont, alkarcsontok, kéztőcsontok, kézközépcsontok, csípőízület (ízvápa), combnyak, combcsont, térdkalács, lábszárcsontok, lábtőcsontok, lábközépcsontok
*** kiemelt testtájéki csont: koponyacsontok (kivéve orrcsont), gerinc, keresztcsont, medencecsont

Ha a Pénztártag ugyanazon baleset következtében ugyanazon testrészen különböző súlyosságú csonttöréseket szenved, akkor a Pénztár a szolgáltatás mértékét a legsúlyosabb csonttörés figyelembevételével állapítja meg.

Amennyiben ugyanazon baleset kapcsán több testrész sérül, úgy az egyes testrészek alapján a szolgáltatások összege összeadódik, de a Pénztár által az együttesen kifizethető szolgáltatási összeg nem haladhatja meg a keretösszeg mértékét.

A csonttörés szolgáltatás táppénz kiegészítés szolgáltatás keretében kerül elszámolásra, így annak összege nem haladhatja meg a Pénztártagnál a csonttörés kapcsán keletkezett jövedelemkiesés mértékét.

A Pénztártag táppénz jogosultsága lehet a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásba bevont kiskorú Kedvezményezettjének betegsége miatt is.

Keretösszeg:

100.000 Ft/baleset

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 1 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Csonttörés
  • Orvosi igazolás keresőképtelenségről
  • Orvosi igazolás a csonttörésről
  • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről vagy Nyilatkozat táppénz kiegészítéshez nyomtatvány.

Igénylés határideje:

A csonttörés bekövetkezését követő 30 nap.

Kizárás, mentesülés:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a csonttörés az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.