fbpx

Nagyértékű képalkotó diagnosztika

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Szakorvosi javaslat alapján nyújtott az alábbiakban felsorolt diagnosztikai kivizsgálások elvégzésére irányuló szolgáltatás.

Finanszírozott diagnosztikai vizsgálatok:

  • MRI,
  • CT,
  • PET/CT.

A szolgáltatási igény elbírálásakor a Pénztár nem vizsgálja a Pénztártag korábbi egészségi állapotát, vagy azt, hogy volt-e kórelőzmény.

A Pénztár szolgáltatása a vizsgálat költségeinek megtérítésén kívül egyéb költségek megtérítésére nem terjed ki (pl. utazási költség).

A Teladoc (korábbi nevén: Advance Medical) a szolgáltatásra jogosultság megállapítását követő legkésőbb 10 munkanapon belül biztosít időpontot diagnosztikai vizsgálatához.

A diagnosztikai vizsgálat helyszíne és időpontja a Pénztártaggal kerül egyeztetésre, az egészségügyi szolgáltatóknál elérhető szabad kapacitások figyelembevételével.

Pénztártag a diagnosztikai vizsgálat eredményéről szóló dokumentumokat a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval, általa egyeztet módon közvetlenül veheti át.

Pénztár csak a szolgáltatásra kifizethető keretösszegből rendelkezésre álló összeg erejéig vállalja a diagnosztikai vizsgálat díjának térítését. Ha a vizsgálat díja a keretösszeget meghaladja, akkor a Pénztártagnak a vizsgálat megkezdése előtt, az egyéni számláján rendelkezésre álló fedezet figyelembevételével, célszerű a különbözetet az Alapszabályban szabályozott pénztári költséggel növelten a pénztári számlájára feltölteni.

Pénztártag a leegyeztetett vizsgálati időpontját annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal a Teladocnál telefonon vagy emailben lemondhatja. A lemondás időpontjától számított 10 munkanapon belüli új időpont kerül egyeztetésre. Ha a Pénztártag a vizsgálaton ismételten nem jelenik meg, akkor a Pénztár újabb időpontot nem ajánl fel és a Pénztártag – az adott beutalóval – elveszíti jogosultságát a szolgáltatásra.

Ezen közösségi szolgáltatás keretében a Pénztártag egy évben, egy bizonyos diagnosztikai vizsgálatot csak egyszer vehet igénybe, kivéve, ha az ismételt vizsgálat orvosilag indokolt és a Pénztártag egészségi állapotának romlása, vagy utánkövetése miatt van szükség.

Keretösszege:

300.000 Ft/év

Várakozási idő:

Az első átcsoportosított Őrangyal díj hónapját követő 2 hónap.

A 2018.11.01. előtt tagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Szolgáltatás igénylése:

A szolgáltatás igénylését előzetesen közvetlenül a Teladoc felé kell bejelenteni, az IZYS doktor számán: +36 1 461 1531.

A Teladoc bekéri a Pénztártagtól a Közösségi szolgáltatás igénylőlapot és a szolgáltatás jogosultságának megállapításához szükséges dokumentumokat, dönt az igény jogosságáról, egyészségügyi szolgáltatót ajánl és időpontot egyeztet a Pénztártaggal.

A Teladoc vagy a Pénztár által kijelölt orvosszakértő jogosult felülbírálni az ellátás indokoltságát.

Amennyiben a Pénztártag nem fogadja el a felajánlott egészségügyi szolgáltatót és a diagnosztikai vizsgálatot más szolgáltatónál végezteti el, a vizsgálatról kiállított számlát meg kell küldenie a Teladoc részére. A számlát a szolgáltatás elvégzését követő 30 napon belül kell megküldeni. A Teladoc a vizsgálatról kiállított számlát felülvizsgálja, a vizsgálat díját megvizsgálja és a hasonló vizsgálatok átlagdíjának értékét figyelembe véve állapítja meg a jogos díjat. Amennyiben a jogos díj alacsonyabb, mint az elvégzett beavatkozás díja, úgy a jogos díj kerül kifizetésre a keretösszeg figyelembevételével.

Igénylés dokumentumai:

Az alábbi dokumentumokat kell szkennelt formában emailen, vagy papíralapon postai úton eljuttatni:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Diagnosztika,
  • 30 napnál nem régebbi diagnosztikai vizsgálatra szóló beutaló, vagy szakorvosi javaslat,
  • releváns szakorvosi ellátás dokumentációja,
  • egyéb releváns, a diagnosztikai vizsgálattal vagy a Pénztártag betegségével kapcsolatos orvosi dokumentumok, különösen: kórházi zárójelentés, ambuláns lap stb.

Pénztár vagy megbízottja a szolgáltatásra jogosultság ellenőrzése során a fentiekben felsorolt dokumentumok beérkezésétől számított 2 munkanapon belül további dokumentumokat kérhet be.

Ha a Pénztár orvosa azt állapítja meg, hogy a diagnosztikai vizsgálat orvosilag nem indokolt vagy, a javaslatot/beutalót nem releváns szakorvos állította ki, akkor a Pénztár jogosult a szolgáltatási igényt elutasítani.