fbpx

Gyermeknevelés

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A gyermeknevelés, illetve taníttatás színvonalának fenntartása nehézséget jelenthet, ha a szülők egyike, vagy mindkettőjük elveszíti munkából származó jövedelmét. Ezért a Pénztár a Pénztártag munkanélkülisége esetén hozzájárul a 18. életévét be nem töltött gyermekek óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos költségekhez.

A szolgáltatás az óvodába és iskolába járó gyermekek után vehető igénybe, melynek keretében elszámolható

  • a tankönyv,
  • a tanszer,
  • a gyermekruházat vásárlását igazoló számla.

A számla kiállításának a tanév első napját megelőző 15. nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap közötti dátumúnak kell lennie.

Keretösszeg:

Évente és gyermekenként 200.000 Ft, a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 100%-a, de maximum a Pénztártag elmúlt 24 hónapban (vagy rövidebb pénztártagság esetén a belépés hónapjától) pénztári egyéni számlájáról finanszírozott tankönyv, tanszer és gyermekruházati kiadások átlagának kétszerese.

Keretösszeget csökkentheti az egyéni számláról azonos évben, ugyanerre a szolgáltatásra folyósított összeg.

A keretösszeg egyszer áll rendelkezésére minden Pénztártag részére, évente nem újul meg.

A Pénztártag munkanélkülisége alatt fel nem használt keretet, Pénztártag nem veszíti el, a jogosultsági feltételek újbóli fennállása esetén a fennmaradó keretösszeg felhasználható.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

Jogosultság megszerzése:

A jogosultság feltétele az, hogy a Pénztártag munkahelyének elvesztése a kockázatviselés kezdetét követő dátummal következzen be, valamint, hogy a munkanélküliség egybefüggő 6 hónapot meghaladó legyen, az ennél rövidebb munkanélküliségek hónapjai nem adódnak össze.

Jogosultság megszűnése és bejelentése:

A szolgáltatásra való jogosultság megszűnhet a Pénztártag elhelyezkedése, vagy a gyermekei iskolai jelenlétének elmulasztása vagy az iskolai tanulmányok befejezése miatt. A Pénztártagnak a jogosultság megszűnését annak időpontját követő 15 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak.

A jogosultság megszűnés bejelentésének elmulasztásából származó károkért a Pénztártag felel.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

Pénztártag kockázatviselés kezdetét követően kezdődő 6 hónapot meghaladó munkanélkülisége.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Iskoláztatás
  • Óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában
  • A Magyar Államkincstár által kiállított a családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás másolata, vagy a folyósítás megtörténtét igazoló bizonylat, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában
  • Korábbi munkahely felmondó levele, vagy munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
  • Munkanélküli központ igazolása a nyilvántartásba vételről és a munkanélküliség fennállásáról

Igénylés határideje:

A jogosultsági feltétel bekövetkezését követő 30 nap.

Folyósítása és a folyósításhoz benyújtandó dokumentumok:

Maximum 12 hónapon keresztül igényelhető, de csak a munkanélküliség fennállásának hónapjai alatt.

A folyósításhoz a vásárolt termékek tételes felsorolását tartalmazó a családi pótlékra jogosult pénztártag vagy kedvezményezettje nevére kiállított és teljesített eredeti számlá(k), amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezés időpontjában.

Kizárás, Pénztár mentesülése:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a munkanélküli regisztráció dátuma az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, Pénztártag nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, ha munkaviszonya önszántából szűnt meg, vagy az egybefüggő munkanélkülisége meghaladja a 24 hónapot.