fbpx

Kórházi napi térítés

Keretösszeg
2.500 Ft/munkanap, de maximum a pénztártag kieső jövedelmének mértékéig.

 

Várakozási idő
Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

 

Tartama
A Pénztártag legalább 1 naptári napot meghaladó keresőképtelensége esetén nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás összege az első kórházban töltött éjszaka dátumától kerül megállapításra, minden megkezdett munkanapra.
A terhességgel és szüléssel összefüggően legalább 10 napot meghaladó kórházi ápolás minden napjára napi térítést fizet.
Jelen szolgáltatás szempontjából nem minősülnek fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménynek (kórháznak) az alábbiak:

 1. nappali kórházi ellátás helyszíne
 2. időskori ellátók, szociális otthonok
 3. hospice tevékenységet nyújtó intézmények
 4. a rehabilitációs gyógyintézet
 5. az alkoholisták és kábítószerfüggők kezelésére szolgáló intézmény
 6. a tüdőbetegek kezelésére szolgáló intézmény
 7. pszichiátriai betegek ellátására szolgáló intézmény vagy részleg
 8. a gyógyfürdőkórház, illetve gyógyfürdőhely

A Pénztárnak munkanapnak tekinti azokat a napokat, amik a normál munkarend szerint munkanapnak minősülnek.
Jelen szolgáltatás a táppénz kiegészítés sportbérlettel rendelkezők részére szolgáltatással vagy a baleseti segéllyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

 

Folyósítás időtartama
Kórházban töltött munkanapok száma, de maximum 60 nap.

 

Igénylés dokumentumai

 • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – kórházi napi térítés
 • Orvosi igazolás keresőképtelenségről
 • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről vagy Nyilatkozat táppénz kiegészítéshez nyomtatvány.
 • Kórház igazolása a kórházban tartózkodás kezdő és utolsó napjáról.

 

Igénylés határideje
A kórházban tartózkodás utolsó napjától számított 30 nap.

 

Kizárás, mentesülés
A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a kórházi kezelés kezdő napja a várakozási időn belül vagy azt megelőzően következik be.
A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének olyan kórházi ápolása esetén, amely ok-okozati összefüggésben áll olyan betegséggel, vagy állapottal, amely a várakozási idő kezdetét megelőző 5 évben már fennállt, és arról a biztosított tudott vagy tudnia kellett.
Végül a Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.