fbpx

Lakáshitel törlesztés

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Egy hitel törlesztése komoly anyagi és erkölcsi terhet jelenthet, ha a háztartás elveszíti egyik vagy mindkét bevételi forrását. Ezért a Pénztár a Pénztártag munkanélkülisége esetén megkönnyíti a hitel törlesztésével járó terheket, azzal, hogy a hiteltörlesztés korábban pénztári számláról fizetett részét az alábbiak szerint a közösségi szolgáltatásként átvállalja a Pénztártagtól.

Keretösszeg:

360.000 Ft/év.

Havonta a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15%-áig, de maximum a Pénztártag elmúlt 24 hónapban (vagy rövidebb pénztártagság esetén a belépés hónapjától) pénztári egyéni számlájáról finanszírozott Lakáshitel törlesztés szolgáltatás összegének átlaga, a minimálbér növekedésének figyelembevételével.

Keretösszeget csökkentheti az egyéni számláról azonos időszakban, ugyanerre a szolgáltatásra folyósított összeg.

A keretösszeg egyszer áll rendelkezésére minden Pénztártag részére, évente nem újul meg.

A Pénztártag munkanélkülisége alatt fel nem használt keretet Pénztártag nem veszíti el, a jogosultsági feltételek újbóli fennállása esetén a Pénztár fennállása esetén a fennmaradó keret felhasználható.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

Jogosultság megszerzése:

A jogosultság feltétele az, hogy a Pénztártag munkahelyének elvesztése a kockázatviselés kezdetét követő dátummal következzen be, valamint, hogy a munkanélküliség egybefüggő 6 hónapot meghaladó legyen, az ennél rövidebb munkanélküliségek hónapjai nem adódnak össze.

Jogosultság megszűnése és bejelentése:

A szolgáltatásra való jogosultság megszűnhet a keretösszeg felhasználási idejének lejáratával, a Pénztártag elhelyezkedése vagy a hitelügylet végtörlesztésével, lezárásával. A Pénztártagnak a jogosultság megszűnését annak időpontját követő 15 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak.

A jogosultság megszűnés bejelentésének elmulasztásából származó károkért a Pénztártag felel.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Lakáshitel törlesztés
  • A pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum az elmúlt 3 hónapról
  • Korábbi munkahely felmondó levele, vagy munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
  • Munkanélküli központ igazolása a nyilvántartásba vételről és a munkanélküliség fennállásáról

Igénylés határideje:

A jogosultsági feltétel bekövetkezését követő 30 nap.

Folyósítása és a folyósításhoz benyújtandó dokumentumok:

12 hónapon keresztül igényelhető, de maximum a munkanélküliség fennállásának hónapjai alatt.

A folyósítást a pénztártag a bankszámlájára kérheti, a folyósításhoz minden hónapban be kell nyújtania a törlesztőrészlet befizetését igazoló dokumentumot. Az igazoló dokumentum kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, a munkaügyi központ igazolásával együtt. A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően küldött igazolás alapján nem utal a Pénztár.

Kizárás, Pénztár mentesülése:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a munkanélküli regisztráció dátuma az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, Pénztártag nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, ha a munkaviszonya önszántából szűnt meg, vagy az egybefüggő munkanélkülisége meghaladja a 24 hónapot.

A munkanélküliség 24. hónapjától a Pénztár automatikusan leállítja a lakáshitel törlesztést a közösségi alapból, akkor is ha a Pénztártag még nem kapott 12 havi lakáshitel törlesztés szolgáltatást.