fbpx

Lombikprogram

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártag terméketlensége esetén nyújtott közösségi szolgáltatás, mely beültetést vagy más néven lombikprogram finanszírozását szolgálja.

Egy beültetés során 100.000 Ft lehet a közösségi alapból igényelt összeg és egy Pénztártag maximum két alkalommal veheti igénybe.

Két pénztártag közül ugyanahhoz a beültetéshez kapcsolódóan csak egyikük veheti igénybe a szolgáltatást.

Amennyiben a lombikprogram költsége a szolgáltatás összegét meghaladja, akkor a teljes költség és a szolgáltatási keretösszeg különbség megfizetése a Pénztártagot terheli, de a szolgáltatás megkezdését megelőzően a különbözet összegét a pénztári költségekkel növelten célszerű a pénztári számlájára befizetni.

Keretösszeg:

2 * 100.000 Ft

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 12 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

A szolgáltatás igényléshez a benyújtandó:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Lombikprogram
  • A terméketlenség megállapítására vonatkozó valamennyi orvosi dokumentáció
  • Lombikprogram számla vagy közvetlen utalás esetén előleg számla / szolgáltató zárolása

Igénylés határideje:

A beültetés dátumától számított 30 nap.

Kizárások, mentesülések:

A terméketlenség megállapításának dátumának a kockázatviselés idejére kell esnie, a terméketlenségre irányuló korábbi vizsgálatok, megállapítások kizárják a szolgáltatás igény befogadását.