fbpx

Őssejt levétel

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Az őssejtek tárolásának és későbbi felhasználásának érdekében végzett őssejt levétel sikertelensége esetén – például a köldökzsinórvér-minták feldolgozása során kiderül, hogy azok mennyiségi vagy minőségi szempontból nem alkalmasak az eltárolásra (ideértve különösen, a sikertelen őssejt izolálást, vagy ha túl kevés vért sikerül levenni, vagy a vér őssejt tartalma nem éri el a szolgáltatás biztonságos nyújtásához szükséges szintet) – igényelhető térítés. A szolgáltatást akkor kérheti a Pénztártag, ha az őssejt levétel kezdő díját kifizette, de az számára nem jár vissza. Vonatkozik különösen például a gyűjtőszett, indulási díj, megfizetésére.

Keretösszeg:

65.000 Ft, de maximum az őssejt levétel induló díja/őssejt levétel.

Várakozási idő:

Nincs.

A szolgáltatás igényléshez benyújtandó:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Őssejt levétel
  • Őssejt levételt végző egészségügyi szolgáltató igazolása az őssejt levétel sikertelenségéről
  • Őssejt levételt végző egészségügyi szolgáltató számlája az őssejtlevétel induló díjáról

Igénylés határideje:

Az őssejt levételtől számított 30 nap.

Kizárások, mentesülések:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha az őssejt levétel dátuma az Őrangyal szolgáltatás első díjának levonását megelőzi.