fbpx

Táppénz kiegészítés sportbérlettel rendelkezők részére

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A sportolás az egészségtudatos életmód egyik alapköve. Sportbérlet vásárlásával sportolásunk költségeit tudjuk kordában tartani, vagy csökkenteni. Azonban egy hosszabb betegség, sérülés vagy baleset keresztül húzhatja számításainkat. A Pénztár a táppénz ideje alatt kieső időszakra megtéríti a bérlet időarányos részét.

Keretösszeg:

100.000 Ft/év, de maximum a táppénz ideje alatt elveszített bérlet díjának arányos része.

Keretösszeg felhasználási ideje:

A táppénz ideje alatt vagy a táppénz végétől számított 15 napon belül igényelhető.

Éven belüli több táppénz időszak esetén az éves keretösszeg erejéig többször is igényelhető a szolgáltatás.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

Pénztártag kockázatviselés kezdetét követően kezdődő betegszabadsága, vagy táppénze.

Igényléskor benyújtandó iratok:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Sportbérlet
  • Orvosi igazolás keresőképtelenségről
  • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről vagy Nyilatkozat táppénz kiegészítéshez nyomtatvány,
  • Sportbérlet árának igazolása számlával.

Igénylés határideje:

A táppénz utolsó napjától számított 30 nap.

Kizárások, mentesülések:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a táppénz részben, vagy egészben az Őrangyal szolgáltatás első díjának levonását megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be, továbbá ha a táppénz a terhesség-szülés miatt vagy veszélyeztetett terhesség miatt következett be. A táppénz ideje alatt vásárolt sportbérlet vásárlás igazolt költségére vonatkozóan a szolgáltatást nem lehet igényelni.