fbpx

Temetési költségek

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártag vagy Őrangyal kedvezményezettje elvesztése esetén a hátramaradottak részére a temetés igazolt költségeinek finanszírozása.

Keretösszeg:

150.000 Ft, de maximum a benyújtott számlák ellenértéke.

Várakozási idő:

Az Őrangyal szolgáltatás első díjának levonását követő 12. hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Igénylés:

Pénztártag halála esetén a hátramaradottak, az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezett halála esetén a Pénztártag veheti igénybe.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Temetés
  • A halotti anyakönyvi kivonat másolata, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában,
  • A temetés költségeit igazoló, a pénztártag, vagy kedvezményezettje, vagy a hátramaradott nevére kiállított és teljesített eredeti számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában.

Igénylés határideje:

A haláleset dátumától számított 120 nap.

Kizárás, Pénztár mentesülése:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha az esemény dátuma az Őrangyal szolgáltatás indításának dátumát megelőzi, vagy a várakozási időn belül történik.