fbpx

Egyedi lehetőségek cafeteria rendszerben 2024-től

 

Egyedi lehetőségek az IZYS Önsegélyező Pénztár szolgáltatás portfoliójában!

 

Az 1993. évi XCVI. törvény korábbi módosítása jelentősen kibővítette az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások körét. Ennek megfelelően a 2015-ben piacvezetővé vált IZYS Pénztár szolgáltatási palettájában olyan új elemek jelentek meg, melyek eddig a cafeteriából elérhetetlenek voltak. Bevezettük az egyetemi/főiskolai tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj nyújtását, közüzemi djak kifizetését, devizahitel törlesztő részletet vagy az idősotthoni elhelyezést. Óvodás vagy iskoláskorú gyermekkel rendelkezők a tankönyv és tanszer kiadásokon felül az összes ruházati költséget elszámolhatják és visszakapják a pénztári számláról.

Gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, optikára, fogorvosra, táppénz kiegészítésre, védőoltásokra, csecsemő és babaápolási termékekre ugyanúgy felhasználható, mint a hagyományos egészségpénztárak.

Azt gondoljuk, nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy cafeteria területen és magánszemélyek között is a 2024-es év kedvelt terméke az IZYS Pénztár, mert akár adómentesen is adható.

Mindenki keresi a kedvezőbb lehetőségeket, melyek választ adnak a mindennapi megélhetési problémákra és segítenek a szociális biztonság megteremtésében.

A legtöbben rendelkezünk bérelt vagy saját tulajdonú lakással, melynek közüzemi díjai, ismertebb néven: rezsiköltségek – a víz, gáz, áram, csatorna, szemétszállítás díjak megtermelése általában az étkezést követően a második legfontosabb cél.

Magyarországon kevesen tehetik meg, hogy hitel nélkül vásárolják meg álmaik otthonát. Aki rendelkezik lakáscélú jelzáloghitellel annak jól jöhet, hogy a lakáshitel törlesztő részletek is finanszírozhatók az önsegélyező pénztáron keresztül.

Nagyobb gyermekkel rendelkezők számára kedvező hír, hogy az óvodáztatási és iskoláztatási szolgáltatást kibővítik, így az a ruházat, tankönyv és tanszeren túl felhasználható lesz, az egyetemi tandíj, kollégiumi díj és albérleti díjakra is. Óvodás- és iskoláskorú gyermekkel rendelkező dolgozók számára a keretösszeg 266.800 forintra emelése teheti vonzóvá a szolgáltatást, aminek keretében ruházati, tankönyv és tanszer költségeiket finanszírozhatják tagjaink.

Idős szülőkkel, nagyszülőkkel rendelkezők számára fontos lehet, hogy az otthoni ápolás és az idősotthoni elhelyezés díjai is finanszírozhatóvá válnak.

Az önsegélyező pénztári körbe tartozó kedvelt szolgáltatások továbbra is elérhetők maradnak, így a szülés/örökbefogadás, CSED (korábbi TGYÁS)/GYED/GYES kiegészítés, valamint életkockázatok kivédése keretében a munkahely elvesztése, munkaképesség elvesztése esetén a jövedelempótlása is.

A fenti szolgáltatásokon túlmenően az IZYS Pénztárnál elérhetők a hagyományos egészségpénztáraknál megszokott szolgáltatások azonos feltételekkel, úgymint csecsemő és babaápolási termékek, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, fogorvosi kezelések, táppénz kiegészítés, temetési költségek finanszírozása, akár pénztári kártya használatával.

 

PÁR SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETESEBBEN

 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztése

A pénztári számláról fizethető a lakáscélú jelzáloghitel törlesztő részlete.

Keretösszeg:A szolgáltatás havi összege legfeljebb a tárgy év első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, ez 2024-ben 40.020 Ft.

Igényléshez benyújtandó: Hitelszerződés másolata, elmúlt 3 havi törlesztő részletet igazoló bankkivonat másolata, illetve a minden hónapban be kell küldeni emailben a bankszámla kivonatot, vagy utalás részletezőt a hitel törlesztés megtörténtéről.

Igénybe vevők köre: Pénztártag

Bővebb információ: Otthonunk biztonsága és védelme

 

Egyetemi, főiskolai, iskolai és óvodai szolgáltatás

A közoktatásról szóló törvényben foglaltakban megfelelően óvodás-, iskoláskorú gyermek után igényelhető, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, tanszer, ruházat árának, valamint a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett költségtérítés, térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható.

A szolgáltatás a teljes tanév ideje alatt igénybe vehető, mert az oktatás első napját megelőző 15. naptól, az oktatás utolsó napját követő 15. napon belül kiállított számlák alapján igényelhető.

Keretösszeg: Éves összege gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, ami 2024-ben 266.800 Ft.

Igényléshez benyújtandó: családi pótlék igazolás, óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás, valamint az iskoláztatással összefüggő számlák.

Igénybe vevők köre: Pénztártag vagy kedvezményezettje.

Bővebb információ: Gyermekeink taníttatása és nevelése

 

Szülés előtakarékosság vagy utófinanszírozás

A szülés szolgáltatás keretében a várandósság ideje alatt vagy azt követően igényelhető egyszeri, maximum 2.000.000 forint felvétele a pénztári számláról. A szolgáltatást igénybe vehetik a szülők, vagy a közeli hozzátartozóik is – például unoka születésénél.

A kisbabával otthon maradó szülő lecsökkenő jövedelme is kiegészíthető, maximum a jövedelemcsökkenés vagy a kapott ellátás mértékéig. Ez nagyon jól használható szolgáltatás férfiaknak is, mert az apuka dolgozik, anyuka otthon van, akkor az apuka megjelölheti kedvezményezettnek a feleségét és finanszírozhatja a családon belüli jövedelemcsökkenést, akár cafeteriájából.

Keretösszeg: Szülés szolgáltatás esetén maximum 2.000.000 forint, vagy/és CSED/GYED/GYES kiegészítés igénylése esetén a jövedelemcsökkenés mértékéig, de maximum a kapott ellátás összegéig.

Igényléshez benyújtandó: Szülés szolgáltatáshoz: terhességi kiskönyv vagy születési anyakönyvi kivonat másolata és szolgáltatás igénylőlap. CSED/GYED/GYES kiegészítés igényléséhez nyilatkozat a jövedelemcsökkenés mértékéről és szolgáltatás igénylőlap.

Igénybe vevők köre: Pénztártag vagy kedvezményezettje.

Bővebb információ: Szülés előtakarékosság, családalapítás

 

Közüzemi díjak, vagy ismertebb nevén lakásrezsi

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható.

Keretösszeg: A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgy év első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

Igényléshez benyújtandó: Az év bármely időpontjában kiállított és teljesített számla, egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum alapján nyújtható.

A pénztártagnak a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően igazolnia kell a pénztár részére, hogy a földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, illetve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint védendő fogyasztónak minősül.

Igénybe vevők köre: Pénztártag

Bővebb információ: Otthonunk biztonsága és védelme

 

Időskorú hozzátartozók gondozása

A gondozás történhet otthoni vagy gondozási, ápolási intézményben való elhelyezéssel. A gondozott életkorára nincs megkötés.

Az otthoni gondozás csak abban az esetben számolható el, ha a helyi önkormányzat által működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújtja.

Keretösszeg: A gondozási, ápolási intézményben elhelyezés napi vagy havi díja számolható el tekintettel az elhelyezés időtartamára, de legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegének napi, illetve havi összegének mértékéig, ami 2024-ben havi 28.500 Ft.

Igényléshez benyújtandó: Gondozási díj összegéről kiállított számlák, illetve idősotthoni elhelyezés esetén orvosi igazolás vagy üzemi-baleseti jegyzőkönyv.

Igénybe vevők köre: Pénztártag vagy kedvezményezettje.

Bővebb információ: Gondoskodás idős szeretteinkről

 

KORÁBBAN IS NÉPSZERŰ SZOLGÁLTATÁSOK

 

A szolgáltatások mindegyike nyújtható a pénztártag vagy kedvezményezettje javára.

 

Egészségcélú szolgáltatások:

 • Gyógyszerek: A pénztártag vagy kedvezményezettje által vásárolt gyógyszerkészítmények és OGYI gyógyhatású készítmények.
 • Gyógyászati segédeszköz: Diagnosztikai és egyéb orvostechnikai termékek, fogszabályzó, fogbeültetés.
 • Optikai termékek: Látásunk épségének megőrzése vagy látásproblémáink kezelésére szolgáló termékek.
 • Fogorvos: fogszabályzó, fogbeültetés, fogpótlás
 • Táppénz kiegészítés: A jövedelem és a táppénzként kapott összeg különbözete.
 • Csecsemő és babaápolási termékek: Speciális bababarát termékek.
 • Temetési költségek: A temetés számlával igazolt költségei.
 • Magánorvosi és magánkórházi ellátások díjai
 • Őssejt levétel és tárolás
 • Gluténmentes élelmiszerek
 • Szolgáltatás finanszírozó biztosítás
 • Gyógytorna, fizioterápia, gyógymasszázs

Az egészségcélú szolgáltatásaink az egészségpénztári szolgáltatások teljes palettáját lefedi. Így érdemesebb az IZYS-nél számlát nyitni, egy hagyományos egészségpénztár helyett, ha Önnek vannak gyermekei, gyermeket tervezz, vagy lakáshitelt fizet és nem jár rendszeresen magánorvoshoz, magánkórházba, gyógymasszázsra vagy szűrővizsgálatokra.

 

Családi szolgáltatások:

 • Szülés szolgáltatás: Gyermek vagy unoka születésekor nyújtható egy összegű szolgáltatás.
 • Iskoláztatási szolgáltatás: Tankönyv, tanszer és ruházati költségeinek megtérítése.
 • Egyetem/főiskola: Tandíj, térítési díj, kollégium és albérlet térítése.
 • Lakáshitel törlesztés: havi törlesztőrészletek automatikusan utalásra kerülnek.
 • Örökbefogadási szolgáltatás: Gyermek örökbefogadásakor nyújtható egy összegű szolgáltatás.
 • CSED/GYED/GYES kiegészítés: Szülést követően az otthon maradó szülő jövedelme egészíthető ki. (feleségé, testvéré, lányáé)
 • Nagycsaládosok jövedelem kiegészítése: 3 vagy több gyermeket nevelő és GYET ellátásra jogosult pénztártagok vagy közeli hozzátartozóik egészíthetik ki jövedelmüket.
 • Álláskeresési járadék és segély kiegészítése: A pénztártag, vagy munkanélküli hozzátartozójának jövedelme egészíthető ki.
 • Megváltozott munkaképességűek jövedelmének kiegészítése: A jövedelem kiegészíthető, ha a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója bármilyen rokkantsági ellátásban részesül.

 

Az igényelt szolgáltatások körét belépéskor nem kell meghatározni, minden pénztártag a teljes palettából kedvére válogathat az igény felmerülésekor.

10 éves iziszönsegélyezőpénztár mascot

IZYS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PARAMÉTEREI, KONDÍCIÓI

 

Az IZYS Önsegélyező Pénztár az egyetlen önsegélyező pénztár mely tagjai számára biztosítja a kártyás fizetési lehetőséget. A kártya segítségével több, mint 2.500 üzletben vásárolhatnak, illetve további 1.500 üzletben kaphatnak átlagosan 11,5% kedvezményt a kártya felmutatásával.

Az IZYS Önsegélyező Pénztár netpénztári felületén elérhetők a legfontosabb számlainformációk, mint például egyenleglekérdezés, számlatörténet lekérdezés. A netpénztáron keresztül tranzakciók lebonyolítására is lehetőség van, új kedvezményezett adható meg, módosíthatók személyes adataink anélkül, hogy formanyomtatványokat kelljen postára adni, de lehetőség van betét lekötésre is. A betétlekötés előnye, hogy a 2 évre lekötött összeg után 10% adókedvezményben részesül a dolgozó.

Negyedéves bontásban publikáljuk honlapunkon múltbeli hozamainkat. A hozamunk általában magasabb az önsegélyező és egészségpénztárak átlagos hozamánál. A hozam tőkésítése negyedévente történik, ennek köszönhetően éven belüli kamatos kamat elv valósul meg hasonlóan a megújuló lekötött betétekhez azzal a különbséggel, hogy kamat-adófizetési kötelezettsége a megtermelődött hozam után akkor sincs a tag részéről, ha a befizetett pénzt a pénztártag rövid időn belül elkölti.

A tagok érdekében nagyon kedvező költségek. A munkáltatói hozzájárulásból 94,1% kerül az egyéni számlákon jóváírásra.

 

Az IZYS Önsegélyező Pénztár a korábbi válság éveit is szilárdan és jó hozamokkal vészelte át, miközben mentőövet adott 19 megszűnő pénztár tagjainak.

Az egészségpénztári kifizetések átlagosan 90 százaléka gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy táppénz kiegészítés jogcímén kerül kiutalásra, illetve felhasználásra. Ezek a szolgáltatások nálunk is igénybe vehetők, így az IZYS Önsegélyező Pénztár egy kibővített egészségpénztárként fogható fel.