fbpx

Munkáltatói hozzájárulás – 2018

Vállalatoknál a legelterjedtebb pénztári befizetési forma. Ennek oka elsősorban az, hogy korábban adómentesen adható volt, ami különösen kedvezővé tette ezt a juttatási formát. Mára az adóváltozások miatt egyre inkább idejét múlt, bár a bérnél még mindig lényegesen kedvezőbb feltételek mellett adható.

Előnyök cégek, vállalatok számára

  • a vállalat pénzügyi lehetőségeihez igazítható,
  • rugalmasan változtatható a változó igények szerint,
  • a befizetett összeg ráfordításként számolható el, így a társasági adóalapot csökkenti,
  • egyszerű és költség hatékony, mert 2018-tól korlátlanul adható a kedvezményes cafeteria kulcsú 15%-os személyi jövedelemadó és 19,5% egészségügyi hozzájárulás terheli
  • előnyei közérthetőek és használata egyszerű a dolgozók számára.

A kedvezményes adókulcs alá tartozó juttatások nagyban hozzájárulnak a versenyelőny növeléséhez, mert könnyen tervezhető és bevezetésével jelentős megtakarítást lehet elérni. Egy példával szemléltetve a versenyelőnyt: a 100 ezer forint nettó béremelés gyermekkel nem rendelkező dolgozó számára 180 ezer forint költséget jelent a munkáltatónak, ezzel szemben 100 ezer forint értékű önsegélyező pénztári juttatás mindössze 141 ezer forintba kerül. A bérként történő kifizetés ebben az esetben közel 40%-kal kerül többe a vállalatnak, mintha azt béren kivüli juttatásként adná.
A cafeteria elemként is népszerű IZYS Önsegélyező Pénztár kedvező feltételeket nyújt az adók és járulékok megtakarítása mellett.
A dolgozók elégedettségét növelő juttatáson túl a magánszemélyek, egyéni befizetéseik után további 20% adókedvezményt vehetnek igénybe.
A munkáltatói befizetések a cég és cégvezetés szempontjai szerint rugalmasan választhatók, alakíthatók.

Szempontok:

  • egyszeri – jutalom jellegű juttatás,
  • rendszeres bérkiegészítés,
  • minden dolgozó számára egységesen nyújtott juttatás,
  • a dolgozók igényei szerint választható béren kivüli juttatás (VBKJ) vagy divatosabb nevén cafeteria rendszerben történő juttatás

Mindegyik szempont mellett szólnak érvek és ellenérvek, a cég pénzügyi lehetőségeitől és a dolgozók korösszetételétől függően.

Választható béren kívüli juttatás – másnéven: cafeteria vagy VBKJ

Napjainkban a kedvező adózású juttatások kezelésére a legdivatosabb forma a cafeteria vagy más néven VBKJ. A rendszer lényege, hogy a vállalat vezetése minden dolgozó számára meghatároz egy elkölthető keretösszeget, amin belül a dolgozó maga döntheti, hogy mikor, milyen formában és mekkora összeget kíván elkölteni a választható elemekre (pl. étkezési jegyre ennyit, önsegélyező pénztárba annyit stb.). A cafeteria rendszer a legdemokratikusabb rendszer a munkavállalók szempontjából, mert mindenki a saját céljainak és életkorának megfelelően tudja elkölteni a cafeteria keretet. Ezzel szemben a legköltségesebben bevezethető és fenntartható is.
A cafeteria szerződés teljes szövege letölthető Itt.

Juttatás

Akik nem akarnak választható és költséges cafeteria rendszert bevezetni, de ugyanakkor élni szeretnének az adóelőnyökkel, azok számára lehet kedvező az önsegélyező pénztár. Az IZYS Önsegélyező Pénztárat széles felhasználási területe miatt gyakran „kis cafeteria rendszerként” kezelik. Nagyon sok vállalat dönt úgy, hogy önsegélyező pénztári juttatást ad minden dolgozónak, nem hagyva választási lehetőséget számukra. Ennek oka egyfelől az, hogy az önsegélyező pénztár önmagában széles társadalmi réteg számára nyújt szolgáltatásokat (pl. gyógyszerek, iskoláztatás, nyugdíj előtakarékosság), másfelől a juttatás esetén egy szolgáltatóval kell leszerződni, havonta egy utalást kell indítani, így „a kis cafeteria” bevezetési, üzemeltetési és adminisztrációs költsége is lényegesen kedvezőbb a cafeteria rendszereknél.
A munkáltatói szerződés teljes szövege letölthető Itt.

A szerződés kötelező elemei

Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes béren kívüli juttatások közül, vagyis cafeteria rendszer működik, a dolgozó lemondhat a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulásáról vagy annak egy részéről is, és helyette választhat más juttatást.
A munkáltatói hozzájárulásnak minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegűnek vagy a munkabérük azonos százalékának kell lennie. Utóbbi esetben a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. A hozzájárulás fizetése nem kötelező a dolgozó számára akkor, ha azt a tag a munkáltatótól írásban kéri. Nem kötelező fizetni a hozzájárulást azon dolgozók esetén sem, akik még nem állnak hat hónapja munkaviszonyban a munkáltatóval. A munkáltatónak joga van szüneteltetni a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a dolgozó munkaviszonya szünetel, illetve munkabér részére nem jár.

Szerződéskötés

Szerződéskötési igényét kérjük jelezze ügyfélszolgálatunkon a 06 1 769 0061 telefonszámon.
Vállalati tanácsadóink felmérik igényeiket, hogy a lehető legkedvezőbb megoldást találják meg cége számára.

Befizetés és bevallás

Az átutalások indításával egyidőben az átutalásra kerülő tagdíjakról jegyzéket kell küldeni az [email protected] email címre. A pénztár által használt jegyzék sablonja Excel formátumban tölthető le.

Korábbi években a dolgozókat szükséges volt nyilatkoztatni, hogy más cégtől kapnak-e ilyen juttatást. Mivel a juttatás 2017-től értékhatár nélkül adható, így már nem szükséges nyilatkoztatni a dolgozókat a NAV állásfoglalása alapján.