fbpx

Hasznos információk a GYES-ről

Ki jogosult a gyesre?

Gyermekgondozási segélyre (GYES-re) jogosult a saját háztartásban nevelt gyermek után

  • a vérszerinti, az örökbefogadó szülő (a 16. életévét betöltött kiskorú szülő akkor, ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú szülő részére engedélyezte a szülői ház elhagyását),
  • a szülővel együtt élő házastárs,
  • a nagyszülő (a gyermek első évének betöltését követően), a szülő jogán,
  • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
  • a gyám,
  • a nevelőszülő.

A hivatásos nevelőszülő nem jogosult GYES-re.

Dolgozhat-e a gyes-re jogosult szülő?

 A GYES-ben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt a Cst. törvény 20/B. §-a szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet

  • a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
  • a gyermek egy éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
  • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
  • ikergyermekek esetében a gyermekek egy éves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre.

A GYES-ben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után folytathat heti 30 órában, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A GYES-ben részesülő, a Cst. törvény 20/B. §-a szerinti örökbefogadó szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat.

 

Mértéke?

A gyes jelenleg bruttó 28.500 Ft, aminek nettója 25.650 Ft, mivel a bruttó összegből levonják a 10%-os nyugdíjjárulékot. Ikergyermekek esetén bruttó 57.000 Ft.