fbpx

Lakáshitel törlesztés

A lakáscélú és jelzálog alapú hitel törlesztőrészletének elszámolására is van lehetőség 2016. január 1-től, havonta a minimálbér 15 százalékának megfelelő összegig.

Igénylés feltétele:

Lakáscélú és jelzálog alapú legyen a hitel

 

Igényelhető összeg:

A lakáshitel törlesztésre fordítható havi összeg legfeljebb az év első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

A minimálbér 2024-ben 266.800 Ft, ami alapján az igényelhető havi összeg 40.020 forint.

Ha egy évre előre szeretné fizetni a törlesztőrészletét pénztárunkon keresztül, akkor az évre befizetendő összeg: 510.360 forint

Ha több pénztártag ugyanazon hitelszerződés alapján igényli a szolgáltatást, akkor a Pénztár által kifizetett összeg nem haladhatja meg a hiteltörlesztés összegét.

 

Ki igényelheti:

A pénztártag, amennyiben a hitelszerződésben adósként vagy adóstársként szerepel.

 

Igényléshez egyszeri alkalommal benyújtandó dokumentumok:

 • Szolgáltatás igénylőlap – Lakáshitel törlesztés szolgáltatáshoz
 • hitelszerződés másolata
 • a pénztártag nevére, a pénztártag által teljesített hiteltörlesztésről kiállított banki igazolás (például bankszámlakivonat vagy tranzakció részletező) az elmúlt háromhavi törlesztő részlet összegéről
 • hitelszámlára történő igénylés esetén: bank igazolása arról, a hitelszámla felett a pénztártag rendelkezési joggal nem rendelkezik és az oda utalt összegek kizárólag a lakáshitel törlesztésre használhatók fel

 

Folyósításhoz benyújtandó dokumentumok:

Pénztártag bankszámlájára történő kiutalás esetén:

Amennyiben saját bankszámlára kéri a kiutalást, akkor a rendszeres kifizetés érdekében minden hónapban igazolni szükséges a törlesztés megfizetését. Az igazolás lehet a pénztártag nevére szóló netbankból letöltött bankszámlakivonat vagy hitelintézeti igazolás vagy tranzakciórészletező.

Az igazolást annak kézhezvételétől vagy a törlesztéstől számított 120 napon belül be kell nyújtani a Pénztárhoz.

Hitelszámlára történő kiutalás esetén:

Amennyiben a hitelt folyósító pénzintézetnél vezetett hitelszámlára kéri a kiutalást, a folyósításhoz további igazolást nem szükséges benyújtani. A pénztártagnak évente egyszer a pénztártag nevére kiállított bankszámlakivonat benyújtásával igazolnia kell a törlesztőrészlet nagyságát.

 

Nem a pénztártag bankszámlájáról vonják a törlesztést?

Ha például családtagok (házastársak, testvérek, szülők és gyermekek) mindannyian pénztártagok, mindannyian szerepelnek a hitelszerződésben adósként vagy adóstársként, akkor az egyes pénztártagok az alábbiak szerint tudják a lakáshiteltörlesztés szolgáltatást igénybe venni:

Igazolás bankszámlakivonattal:

 • Ha a bankszámla, amelyről a hiteltörlesztés történik közös, azaz a pénztártagok társtulajdonosok és mindegyikük neve feltüntetésre kerül a bankszámlakivonaton, akkor mindegyiküknek ugyanazt a bankszámlakivonatot kell elküldenie.
 • Ha a bankszámla, amelyről a hiteltörlesztés történik, tulajdonosa kizárólag az egyik pénztártag, úgy
  • a bankszámlatulajdonos pénztártagnak a bankszámlakivonatot kell elküldenie,
  • a többi pénztártagnak el kell küldenie a saját bankszámlakivonatát, amelyen szerepel, hogy a bankszámlatulajdonos pénztártagnak elutalta az adott havi törlesztést (ezzel igazolva, hogy a rá eső részt megfizette), illetve el kell küldenie a bankszámlatulajdonos pénztártagnak a bankszámlakivonatát, annak igazolására, hogy az adott havi törlesztés a bank felé megtörtént.

Igazolás tranzakció részletezővel:

 • Ha a bankszámla, amelyről a hiteltörlesztés történik közös, azaz a pénztártagok társtulajdonosok és mindegyikük neve feltüntetésre kerül a tranzakció részletezőn, akkor mindegyiküknek ugyanazt a tranzakció részletezőt kell elküldenie.
 • Ha a bankszámla, amelyről a hiteltörlesztés történik, tulajdonosa kizárólag az egyik pénztártag, úgy
  • ha tranzakció részletezőn a bank feltünteti a bankszámlatulajdonos pénztártagnak nevét, akkor a pénztártagnak a tranzakció részletezőt kell elküldenie,
  • a többi pénztártagnak el kell küldenie a saját nevére szóló tranzakció részletezőt, amelyen szerepel, hogy a bankszámlatulajdonos pénztártagnak elutalta az adott havi törlesztést (ezzel igazolva, hogy a rá eső részt megfizette), illetve el kell küldenie a bankszámlatulajdonos pénztártagnak az ő nevére szóló tranzakció részletezőjét, annak igazolására, hogy az adott havi törlesztés a bank felé megtörtént.

Igazolás banki befizetést igazoló pénztárbizonylattal:

Ha valamelyik adós vagy adóstárs pénztártag nem rendelkezik bankszámlával, úgy ő az adott bankban pénztári befizetést teljesíthet annak a részére, akinek a bankszámlájáról történik a hiteltörlesztés. A szolgáltatás igénybevételéhez a befizetést igazoló, a pénztártag nevét tartalmazó pénztárbizonylatot, valamint a bankszámlatulajdonos bankszámlakivonatát vagy tranzakció részletezőjét kell elküldenie.

 

Várakozási idő:

Az egyéni számlán jóváírt egyéni vagy munkáltatói tagdíjbefizetésnek 180 napig kamatoznia kell, mielőtt kifizetésre kerülhet ezen szolgáltatás.

A munkáltatótól célzott szolgáltatásra kapott támogatás, valamint a befizetések után járó adókedvezmény és hozam várakozási idő nélkül, a befizetést követően azonnal kiutalható.

 

Bővebb információ ide kattintva