fbpx

Lakásrezsi-közüzemi díjak

A legtöbb munkavállaló rendelkezik bérelt vagy saját tulajdonú lakással, melynek közüzemi díjak, ismertebb néven: rezsiköltségek - a víz, gáz, áram, csatorna, szemétszállítás díjak megtermelése általában az étkezést követően a második legfontosabb cél.

Elszámolható termékek/szolgáltatások:

A  földgázellátásról  szóló  2008. évi  XL. törvényben és  a  villamos energiáról  szóló  2007.  évi   LXXXVI.  törvényben  meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, megtérítésére biztosítható. csatornadíj)

Védendő fogyasztói minősítést a földgáz- vagy a villamos energia elosztótól kell igényelni. A minősítést évente meg kell újítani. Az érvényes védendő fogyasztói minősítésről szóló igazolást a Pénztárban be kell mutatni..

 

Összeg:

A  közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgy év első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, mely 2024-ben 40.020 Ft.

 

Ki igényelheti:

Kizárólag a védendő fogyasztónak minősülő pénztártag

 

Védendő fogyasztó:

 • Időskorúak járadékában részesül
 • Aktívkorúak ellátására jogosult
 • Lakásfenntartási támogatásban részesül
 • Akinek életét és egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamos energia szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása
 • Az a személy akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti
 • Ápolási díjban részesül
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
 • Otthonteremtési támogatásban részesül
 • Nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő
 • Magasabb összegű családi pótlékban részülők

 

Igényléshez benyújtandó iratok:

 • Szolgáltatás igénylőlap – Közüzemi díjak,
 • Igazolás a pénztártag védendő fogyasztó nyilvántartásba vételről, melyet évente egyszer az első igénybejelentéskor kell benyújtani és amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi 120 napnál az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában

 

Folyósításhoz benyújtandó iratok:

 • A védendő fogyasztói minőség alatt, a pénztártag nevére és címére kiállított eredeti számla, egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus számla, melynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában
 • A számla teljesítésének igazolása (pl. postai befizetés szelvény, bankszámlakivonat), melynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap a Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában.

 

Várakozási idő:

Az egyéni számlán jóváírt egyéni vagy munkáltatói tagdíjbefizetésnek 180 napig kamatoznia kell, mielőtt kifizetésre kerülhet ezen szolgáltatás.

A munkáltatótól célzott szolgáltatásra kapott támogatás, valamint a befizetések után járó adókedvezmény és hozam várakozási idő nélkül, a befizetést követően azonnal kiutalható.

 

Kapcsolódó szolgáltatás