fbpx

Célzott egészségpénztári szolgáltatások – 2024

A célzott szolgáltatás segít, hogy egészségesebbek maradjunk vagy gyorsabban gyógyuljunk meg, a szolgáltatások között elérhető

 •  a prevenció – rendszeres szűrővizsgálat, sport, káros szenvedélyek elhagyása… – segítségével hosszabb ideig megőrizhető egészségünk és egyes esetekben elkerülhetőek a betegségek, Egészségőr már havi 2.890 forinttól!
 •  a magánorvosi/magánkórházi ellátás – nőgyógyász, fogorvos… – előnye például, hogy színvonalasabb szolgáltatást vehetünk igénybe gyorsabban,
 • a gyógyszerek – az alap láz- és fejfájás csillapítóktól kezdve a rendszeresen szedendő pl. vérnyomáscsökkentő gyógyszerek… – segítségükkel helyreállíthatjuk az egészségi állapotot
 • a gyógyászati segédeszközök – szemüveg, hallókészülék, fogszabályzó… – segítségükkel javítható az életminőség
 • a szolgáltatást finanszírozó biztosítás – Alfa gyerek, felnőtt járóbeteg és fekvőbeteg csomagok – segítségükkel alacsony havi díjért készülhetünk fel a váratlan eseményekre
 • a gluténmentes élelmiszerek – segítségükkel a gluténérzékenyek is kedvező adózással vásárolhatják legfontosabb termékeiket.

 

Az IZYS Pénztárnál célzott egészségpénztári szolgáltatásként adható

Az egészségpénztári szolgáltatások esetén nincs várakozási idő, a befizetett összeg azonnal felhasználható.

A pénztári számlán jóváírt célzott egészségpénztári támogatásként jóváírt és felhasznált összegek után a dolgozót nem terheli adófizetési kötelezettség.

A célzott egészségpénztári szolgáltatások esetén is figyelembe kell venni az Alapszabály és az Elszámolási és szolgáltatási szabályzat rendelkezéseit. A szolgáltatások felsorolásánál az egyes szolgáltatásokra kattintva megtekintheti, hogy a szolgáltatások esetén mekkora keretösszeget és milyen feltételekkel számolhatnak el a dolgozók.

 

Adózást összefoglaló táblázat célzott pénztári befizetésekre

Bármelyik célzott szolgáltatást is szeretné adni vagy választhatóvá tenni a dolgozóknak, lényegesen jobban járnak a hagyományos bérterhekkel szemben.

 

Szerződéskötés menete

A munkáltatónak célzott egészségpénztári szolgáltatásra szerződést kell kötnie a Pénztárral.

Azoknak a dolgozóknak, akik részesülni fognak a juttatásban taggá kell válniuk, ha még nem tagjai a Pénztárnak. A taggá váláshoz papíralapon a belépési nyilatkozatot kell kitölteni vagy online is kitölthető. (A kitöltést követően emailben megkapja pdf formátumban. Ezt kinyomtatva, aláírva kell megküldeni.) 

Tömeges beléptetésnél a belépési nyilatkozatok kitöltését mi elvégezzük, ha egy excel sablonban megkapjuk a dolgozók adatait. Az excelt sablont kollégáinktól az [email protected] email címen lehet kérni.

 

Befizetés és bevallás

Az átutalások indításával egyidőben a dolgozók nevéről, adóazonosító jeléről, vagy tagazonosító számáról, valamint a juttatás összegéről adatszolgáltatást kell elküldeni a [email protected] vagy az [email protected] email címek valamelyikére.  A bevalláshoz használható excel tábla itt elérhető.

 

Pénztári költségek

A célzott egészségpénztári szolgáltatás esetén a munkáltató befizetéséből 94,1% lesz elkölthető a dolgozóknak.

 

Célzott szolgáltatás előnyei

A kedvezőbb adózáson túl a munkáltatói hozzájárulással szemben rengeteg előnye van a célzott egészségpénztári szolgáltatásoknak. Az egyik legnagyobb előnye, hogy nem kötelező adni az összes munkavállalónak, lehet szűkíteni a juttatásban részesülők körét. (pl. ha a dolgozó x napnál többet volt az adott hónapban táppénzen, akkor nem jár, vagy csak a szellemi dolgozóknak, nyugdíjhoz közelieknek, családalapítóknak adunk stb.)

A célzott szolgáltatásként fizetett összeg a munkáltató számára vezetett közösségi alapban kerül jóváírásra. Tehát munkáltatónként elkülönítetten kezeli a Pénztár. Az elkülönített számláról a tagok addig vehetnek igénybe szolgáltatást, amíg rendelkezésre áll fedezet. 

Nem szükséges a munkavállalók részére egyenlő összeget biztosítania, továbbá az egy főre jutó összegkeretet meghatározhatja százalékos, vagy pontos összeg formájában is.

További előnye lehet az, hogy a munkáltató által befizetett összeget a munkáltató – ha a szerződésben ezt kéri, akkor – visszahívhatja, de rendelkezhet úgy is, hogy a tag, akkor is felhasználhatja a munkáltatótól kapott összeget, ha például már nem a munkáltatónál dolgozik.

 

Célzott szolgáltatásban részesülhet

 • az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre,
 • a választható béren kívüli juttatásokból az egészségpénztári formát választó pénztártagok,
 • valamely érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel, üzemi tanáccsal, igazolt tagsági jogviszonyban álló, illetve valamely testületi tagsággal rendelkező pénztártagok,
 • az azonos életkorú tagok,
 • az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltő vagy ugyanazon munkakört ellátó pénztártagok köre,
 • az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok köre,
 • az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját befizetést teljesítő pénztártagok köre,
 • az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre,
 • valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakhellyel rendelkező tagok,
 • a támogató kollektív szerződésében vagy az azzal egyenrangú szabályzatában a jóléti és szociális ellátási rendszer, a választható béren kívüli juttatások vagy cafeteria rendszer keretei között biztosított juttatások közül a támogató által meghatározott juttatásban részesülő tag,
 • díjfizető Pénztártagok összessége,
 • azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező Pénztártagok,
 • ugyanolyan szakképzettségű tagok,
 • ugyanolyan típusú munkaszerződéssel rendelkező tagok,
 • újonnan belépő tagok,
 • az ugyanazon munkáltatónál azonos állománycsoportba tartozó pénztártagok,
 • megváltozott munkaképességű tagok, például rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas pénztártagok,
 • valamely munkáltató alkalmazásában vagy az adományozóval tagsági jogviszonyban álló pénztártagok, illetőleg azoknak a támogató által meghatározott (például foglalkozási, munkaköri, stb.) csoportja,
 • az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló pénztártagok,
 • ugyanazon pénztári szolgáltatást igénybevevő pénztártagok,
 • azonos gyógyszert szedő vagy azonos gyógyászati segédeszközt használó tagok,
 • nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időhatáron belül elérő tagok,
 • valamely szakma, ágazat, szervezet pénztártagjai,
 • adott naptári évben egy meghatározott összegnél magasabb tagdíjat fizető pénzártagok,
 • tagozat tagjai, illetve a támogató által meghatározott csoport,
 • a támogató Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának nem minősülő pénztártagok,
 • olyan pénztártagok, akik a támogatóval – annak üzleti körébe tartozó – a támogató által meghatározott szolgáltatások teljesítésére tartós jogviszonyban állnak, vagy vele eseti megállapodást kötöttek (akár ráutaló magatartással is),
 • az ugyanazon munkáltató általi munkaviszony megszüntetéssel érintett tagok, illetve a támogató által meghatározott csoportja,
 • tagozat tagjai vagy a támogató által meghatározott csoportja(i),
 • azonos szociális, családi, társadalmi helyzetben lévők (így például gyerekszám alapján meghatározott személyek csoportja, nagycsaládosok, szülési szabadságon, gyes-en, gyed-en lévők, meghatározott jövedelemszint alatt lévők stb.) csoportja.

 

Egyéb hasznos információk

 

Célzott önsegélyező pénztári szolgáltatások

Pénztári juttatások adózása cafeteria rendszerben – Összefoglaló táblázat

 

További kérdése van? Keressen bennünket

Kollégáink munkanapokon 8:00 – 16:30 között várják hívását a +36 1 769 0061 telefonszámon.