fbpx

Tagdíjfizetés

Az önkéntes pénztárak a befizetéseket különböző alapokra osztják fel. Az egyéni számlán jóváírt összeg a Pénztártag tulajdona, afelett szabadon rendelkezhet - megtakaríthat vagy felhasználhatja szolgáltatásokra.

Pénztárunk alaptagdíja havi 5.000 Ft. A pénztártagság létesítéséhez és fenntartásához legalább ezen összeg megfizetését kell vállalni, hogy tagsági viszony létrejöjjön. Természetesen az alaptagdíjon felül tetszőleges többletbefizetést is lehet teljesíteni. Az egyéni befizetések után jelentős, 20%-os szja adókedvezmény érvényesíthető.

FONTOS! Az alaptagdíj nem költséget jelent, hanem befizetést! A pénztári belépéssel az alaptagdíj befizetését vállalja a belépő. Az alaptagdíjból 4.705 Ft kerül jóváírásra az egyéni számlán, vagyis a befizetésből ekkora összeg fordítható szolgáltatások és termékek megvásárlására.

A tagdíjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, ill. éves.

Elsősorban az egyéni számla összegét használhatják fel szolgáltatások igénybevételére és termékek vásárlására. Ha a pénztártag kártyával vásárol, ebből kerül levonásra a kártyás vásárlás összege, de ha készpénzes számlát küld be Pénztárunkhoz elszámolásra, szintén ebből az összegből vonjuk le a készpénzes számla ellenértékét és utaljuk át számára lakossági folyószámlájára.

A működési tartalékból fedezi Pénztárunk a működési költségeket. A likviditási tartalék a Pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál.

A szolidáris alapon jóváírt egy ezrelékből a különösen rossz életkörülmények közé került tagokat támogatja a Pénztár. Szolidáris szolgáltatásra jogosult lehet minden legalább egy éves pénztártagsággal rendelkező tagunk.

A tagdíjfizetés lehetséges módjai

Munkáltatói tagdíjfizetés

A munkáltató béren kívüli juttatásként pénztári tagdíjat fizethet munkavállalóinak. A munkáltatói hozzájárulás mértékét és a folyósítási feltételeket a Pénztár és a munkáltató között létrejött munkáltatói szerződés tartalmazza.

Egyéni tagdíjfizetés, mely történhet

Átutalással: a pénztártag eseti vagy állandó átutalási megbízást ad számlavezető bankjának a tagdíj átutalására.

Pénztárunk CIB Banknál vezetett bankszámlájának száma:
11101301-18254596-36000001
A Közlemény rovatban a pénztártag nevét és tagi azonosítóját vagy adószámát kérjük feltüntetni.

Csoportos beszedési megbízás útján: a pénztártag csoportos beszedési felhatalmazást ad a Pénztártól igényelt formanyomtatványon és megbízza a Pénztárt a vállalt tagdíj rendszeres levonásával. A csoportos beszedési felhatalmazás adásának másik módja: Ön felhatalmazza bankját, hogy a Pénztár csoportosan beszedhet a számlájáról, majd emailben értesíti az ügyfélszolgálatot.

Online kártyás befizetés: a pénztártag bankkártyájának megterhelésével online fizetést indít az E-befizetés menüpont alatt.

Munkáltatói átutalással: a pénztártag írásban megbízza munkáltatóját, hogy nettó munkabéréből vonja le a tagdíj összegét és utalja át a pénztári számlájára.